Zdroj: http://www.smilkov.cz/index.php?a=761  •  Vydáno: 22.10.2019 10:21  •  Autor: SecRoot

Uzavírka obecní komunikace

Ve dnech 25.10.- 1.11.2019, č.p. 1173 v k.ú. Smilkov (spoj mezi Smilkov,a.s. - Báňov)

Informace o uzavírce obecní komunikace:

Z důvodu opravy bude uzavřena obecní komunikace č.p. 1173 v k.ú. Smilkov

(spoj mezi Smilkov,a.s. - Báňov).

termín uzávěrky: od 25.10.2019 - do 1.11.2019